Thông tin Ban Giám Hiệu

Đăng lúc: 10:29:51 03/02/2020 (GMT+7)

 
1. Đồng chí: Phạm Văn Học
- Ngày sinh: 05 tháng 01 năm 1975
- Chức vụ: Bí thư  Đảng ủy
- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ QL giáo dục
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
`.png
2. Đồng chí: Lê Văn Minh
- Ngày sinh: 19 tháng 5 năm 1970
- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy.
- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Toán
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại: 0911473898
 
1.png
3. Đồng chí: Trần Văn Thuấn
- Ngày sinh: 02 tháng 10 năm 1973
- Chức vụ: UVBTV Đảng ủy
- Trình độ đào tạo: ĐH Ngoại ngữ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0948078368
 
2.png