Lịch tổ chức dạy học trên truyền hình Thanh Hóa cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch Covid -19

Đăng lúc: 08:22:20 16/04/2020 (GMT+7)

Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Thanh Hóa công bố lịch học trên truyền hình Thanh Hóa cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch Vovid -19

Theo công văn 982 của Sở Giáo dục và Đào Tạo Thanh Hóa. Trường THPT Bá Thước thông báo đến Giáo viên, và học sinh lịch tổ chức dạy học trên truyền hình Thanh Hóa cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch Covid -19.

- Thời gian tổ chức: 8 tuần, từ 20/4 - 14/6/2020;

- Thời lượng: Mỗi tiết có thời lượng 45 phút đối với lớp 12 và 40 phút đối với lớp 9

1/Số tiết dạy học/tuần/môn:

 

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Địa lí

GDCD

Lớp 9

2

2

2

0

0

0

0

0

0

Lớp 12

3

3

3

2

2

2

1

2

1

- Tổng số tiết dạy học: 192 tiết, trong đó lớp 9 có 46 tiết; lớp 12 có 146 tiết (ngày 30/4 – thứ 5 và 1/5 – thứ 6 nghỉ không dạy trên truyền hình Thanh Hóa)

2. Lịch phát sóng trên tuyền hình thanh hóa từ thứ 2 đến thứ 7

Lớp

Giờ phát sóng

Thứ/môn học

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Lớp 9

8h45’-9h25

Toán

T. Anh

Ngữ văn

Toán

T. Anh

Ngữ vănLớp 12

10h10-10h55

 

Địa lí

 

 

 

 

14h00-14h45

T.Anh

Ngữ văn

Toán

Vật lí

Sinh học

Hóa học

14h50-15h35

Địa lí

Ngữ văn

Sinh học

Toán

Hóa học

Vật lí

15h40-16h25

Toán

T. Anh

Lịch sử

Ngữ văn

GDCD

T. Anh