Nhà giáo Lại Văn Tấn - Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường

Nhà giáo Lại Văn Tấn Sinh ngày 01/10/1910 Mất ngày 13/3/1986. Quê quán: Xã Nga Trường; huyện Nga Sơn; tỉnh Thanh Hoá Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 8 năm 1963 đến tháng 8 năm 1970.

Đăng lúc 7 năm trước · 730 lượt xem

(TTV) - Hội cựu giáo chức Thanh Hóa vừa tổ chức tổng kết công tác hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Hội cựu giáo chức Thanh Hóa đã tích cực tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, thường xuyên kết hợp chặt chẽ với hội khuyến học các cấp hỗ trợ các nhà trường duy trì sỹ số, mở rộng quy mô trường lớp góp phần phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đăng lúc 7 năm trước · 463 lượt xem

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ CỦA HỘI CỰU GIÁO CHỨC VIỆT NAM

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội. Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Đăng lúc 7 năm trước · 1245 lượt xem