Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Đăng lúc: 08:49:15 26/05/2020 (GMT+7)

1. Thời gian đăng ký dự thi - Từ ngày 8/6/2020 bán hồ sơ tuyển thẳng và hồ sơ đăng ký dự thi tại trường - Từ ngày 15/6/2020- 18/6/2020 thu hồ sơ và xét tuyển thẳng - Từ ngày 24/6/2020 -25/6/2020 Công khai chỉ tiêu tuyển sinh 2. Thời gian dự thi - Ngày thi 17 và 18/7/2020 (từ ngày 16/7/2020 thí sinh tập trung học quy chế và xem số báo danh) - Hình thức thi: Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận - Môn thi: Toán. văn , tiếng anh. (Thông tin chi tiết theo thông báo số: 119/TB-THPTBT kèm theo)

1. Thời gian đăng ký dự thi
- Từ ngày 8/6/2020 bán hồ sơ tuyển thẳng và hồ sơ đăng ký dự thi tại trường
- Từ ngày 15/6/2020- 18/6/2020 thu hồ sơ và xét tuyển thẳng
- Từ ngày 24/6/2020 -25/6/2020 Công khai chỉ tiêu tuyển sinh 
2. Thời gian dự thi
- Ngày thi 17 và 18/7/2020 (từ ngày 16/7/2020 thí sinh tập trung học quy chế và xem số báo danh)
- Hình thức thi: Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận
- Môn thi: Toán. văn , tiếng anh.
Thông báo tuyển sinh vào 10 năm 2020