ĐIỂM CHUẨN, LỊCH NHẬP HỌC, TẬP TRUNG HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

Đăng lúc: 21:54:27 18/06/2023 (GMT+7)

Điểm chuẩn Tuyển sinh vào lớp 10; Lịch nhập học, thủ tục nhập học; lịch tập trung và nhận lớp năm học 2023-2024

SỞ GD&ĐT THANH HÓA

TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC

 

Số: 76/TB-THPTBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 


Bá Thước ngày 18 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Điểm chuẩn Tuyển sinh vào lớp 10; Lịch nhập học, thủ tục nhập học; lịch tập trung và nhận lớp năm học 2023-2024

 
 

 


Kính gửi:        - UBND các xã trên địa bàn huyện Bá Thước

- Các trường THCS trên địa bàn huyện Bá Thước

 

Thực hiện Kế hoạch Tuyển sinh số 47/KH-THPTBT ngày 07/4/2023 của Trường THPT Bá Thước. Nhà trường thông báo điểm chuẩn, lịch nhập học và thủ tục nhập học như sau:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10:

- Tuyển thẳng: (học sinh THCS DTNT huyện và học sinh khuyết tật): 23 học sinh

- Điểm chuẩn nguyện vọng 1 (xét lần 1): 12,3 điểm trúng tuyển 318 học sinh

- Điểm chuẩn nguyện vọng 2 (xét lần 2): 11,5 điểm trúng tuyển 37 học sinh

2. Lịch nhập học lớp 10: Nhập học theo các trường THCS mà học sinh đã học lớp 9. Thời gian từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 05/7/2023 chi tiết như sau:

- Sáng 03/7/2023:           Học sinh thuộc các trường THCS: Thị Trấn Cành Nàng+Tân Lập

- Chiều 03/7/2023:         Học sinh thuộc các trường THCS: Thiết Ống+Lâm Xa

- Sáng 04/7/2023:           Học sinh thuộc các trường THCS: Văn Nho+Thiết Kế+Ban Công

- Chiều 04/7/2023:         Học sinh thuộc các trường THCS: DT nội trú+Ái Thượng+Kỳ Tân

- Sáng 05/7/2023:           Học sinh thuộc các trường THCS: Hạ Trung+Lương Nội+khác

      3. Thủ  tục  nhập học:

Thí sinh trong danh sách trúng tuyển đến đăng ký nhập học và nộp Bản đăng ký nguyện vọng môn học, tờ khai thông tin bản thân (Đã phát trong ngày học Quy chế thi) và tạm nạp một số khoản thu đầu năm để mua sách giáo khoa (nếu có nhu cầu thì đăng ký), chụp ảnh, làm các học sinh, mua học bạ.... Kinh phí dự kiến tạm thu 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng). Kinh phí này vào đầu năm học nhà trường sẽ trừ vào tổng các khoản đóng góp của năm học.

Sau ngay 05/7/2023 thí sinh nào không đến nhập học thì nhà trường sẽ loại khỏi danh sách trúng tuyển và gọi bổ sung học sinh có điểm kế cận để kịp duyệt danh sách trúng tuyển với Sở GD&ĐT.

(Lưu ý: Thí sinh có nhu cầu phúc khảo nạp đơn trước ngày 22/6/2023)

4. Thời gian tập trung nhận lớp và nhận lịch lao động đầu năm:

- Sáng 15/8/2023: Tập trung học sinh toàn trường để: Khối 10 nhận lớp mới; Khối 11 nhận lớp sau điều chỉnh nguyện vọng môn học; Học sinh yếu về học lực thi lại; Các lớp nhận kế hoạch lao động đầu năm.

Rất mong UBND các xã, các trường THCS thông báo cho nhân dân, học sinh và phụ huynh các thôn bản nắm bắt thông tin kịp thời.

 

Nơi nhận:                                                 

-   Như kính gửi;

-   Niêm yết bảng tin;

-   Cổng TTĐT (http://thptbathuoc.vn)

-   Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Văn Học